ŞİLE LİHKAB işlemleriniz için online başvurabilirsiniz. Aplikasyon, Cins Değişikliği, Birleştirme, İrtifak Hakkı Tesisi ve Terkini, Parselin veya Bağımsız Bölümün Yerinde Göstermesi, Hatalı Bağımsız Bölüm veya Blok Numaralarının Düzeltilmesi, Kadastral Yol Sınırlarının Belirlenmesi ve Röperli Kroki

ŞİLE LİHKAB

3434 Lisanslı Harita Kadastro Bürosu olarak İSTANBUL İli ŞİLE ve TÜM ilçe sınırları içerisinde Lisanslı Harita Kadastro Mühendisi Nihat AYTEK sorumluluğunda hizmetinizdeyiz.